BoySetsFire, Kvelertak, Truckfighters – Dortmund, FZW (04.10.2013)